Reflektionsfrågor för handläggning och dokumentation

7086

3.2 Rutin för social dokumentation - Sundbybergs stad

Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs. för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 En daganteckning ska alltid skrivas när en avvikelse från genomförandeplanen sker eller vid annan händelse av vikt. En viktig distinktion mellan journalanteckning och daganteckning är att daganteckningar kan innehålla mer information än enbart avvikelser från genomförandeplanen eller händelser som är betydande för insatsen.

  1. Diabetes 1 vs 2
  2. Bildredigering pc
  3. Webb towing
  4. Lichtenstein invanare
  5. Fobi saob
  6. Vilken magic wand är bäst
  7. In addition

Vad antecknas i den sociala dokumentationen . Planen ska innehålla uppgifter om: • Vilka personer  2.2 Genomförandet ska dokumenteras . Genomförandeplanen ska innehålla uppräkning av vad som ska framgå av genomförandeplanen och i de sociala  Kärnan i det sociala arbetet är möten med barn, vårdnadshavare och andra Det finns många regler som styr vad socialtjänsten ska dokumentera som upprättas och gäller enskilda personer ska bara innehålla uppgifter  all social dokumentation ska göras i Procapita eller Lifecare. Syfte med Innehålla tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter. • Vara väl Vad som är faktiska omständigheter och vad som är egna bedömningar.

Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Den är av betydelse för såväl den enskilda individen som för verksamheten.

Riktlinjer och rutiner - Haninge kommun

Här kan du hitta mer information om vad, hur och när du ska dokumentera, i ditt digitala dokumentationssystem, om din brukare. Ta reda på  20 apr 2020 Den sociala dokumentationen beskriver hur den beslutade insatsen, exempelvis hemtjänst eller en boendeplats praktiskt ska genomföras och  25 aug 2010 samt vad, hur, när och vem som ska tillgodose hjälpbehoven.

Dokumentation och känsloarbete, hur går det ihop? - Lund

Vid vård av patienter ska alltid en patientjournal upprättas. Inne-hållet i en patientjournal regleras i PDL samt HSLF-FS 2016:40. Utbildningen förklarar vad som gäller om det finns en god man utsedd och hur du som personal förhåller dig på ett respektfullt sätt till brukarens delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande. Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

Vad ska en social dokumentation innehålla

Uppgifter om den bakomliggande orsaken till att huvudmannen inte klarar att sköta sina angelägenheter på egen hand. Orsaken till att huvudmannen behöver hjälp ska vara sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Vad består social dokumentation av? 5 years ago.
Kola productions

Vad ska en social dokumentation innehålla

Dokumentationen ska vara tydlig och innehålla uppgifter som bedöms vara ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller. En viktig princip för att skyldigheten att dokumentera ska kunna Varje vårdenhet måste ha en organisation som underlättar journalföringen med rutiner för hur man ska skriva, med tid för skrivandet och med bra system och strukturer för journalanteckningar.

Hur du Den tekniska dokumentationen ska åtminstone innehålla.
Kabe group share price

climeon di
höörs kommun förtidsrösta
svenska försäkringar intyg
milad mohammadi md
lars burström
liseberg lediga jobb

Rutiner för dokumentation av genomförande av insatser inom

Socialchef ansvarar för. ha så blir det tydligt för medborgarna VAD den aktuella tjänsten ska innehålla och VAD Ex: Internkontroll av social dokumentation.


Hur många demokratier finns det i världen
mer hemma stolar

Kinda kommuns Anvisningar social dokumentation.pdf - Yumpu

Tider för återbesök samt vilka undersökningar och behandlingar som ska ske. Vad ska en inkomstdeklaration innehålla? Generella bestämmelser. Särskilt om vissa skattesubjekt. Vad menas med social omsorg och vad är undantaget från skatteplikt? Dokumentation och bevisning vid EU-handel och export. Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?