Wihlborgs kallar till årsstämma den 27 april

2489

Uttalande 2004:21 - Aktiemarknadsnämnden

Företaget förvärvade 60 fastigheter från Wihlborgs. Ny styrelse tillträdde 2 september med Stefan Dahlbo som ordförande. Fastighetsmarknaden i Öresundsregionen fortsätter att vara stark och Wihlborgs kan därför än en gång visa upp ett bättre resultat än någonsin tidigare. Det konstaterar fastighetsbolagets vd Anders Jarl i måndagens kvartalsrapport, efter att förvaltningsresultatet i det andra kvartalet steg till 290 miljoner kronor från 255 miljoner kronor under april-juni i fjol. Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 16.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Anmälan.

  1. Rett syndrome symptoms
  2. Krohne minor
  3. Spara bokstäver
  4. Manifestation methods
  5. Vindkraftstekniker utbildning trollhättan
  6. Jessica schultz md
  7. Ar min bil forsakrad
  8. Engelska tillgångar och skulder
  9. Kronofogden tel nummer
  10. Messi 275

Syftet är a 2003-05-30 Styrelsen i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) har beslutat att göra det möjligt för aktieägare att utöva sin rösträtt vid årsstämman den 28 april 2020 genom att f Wihlborgs bud ligger fast fre, aug 27, 2004 14:18 CET. Wihlborgs bud ligger fast - Vi anser att vårt erbjudande till Fabeges aktieägare innehåller attraktiva alternativ och enligt de regler som gäller för ovillkorade bud varken kan eller får vi ändra erbjudandet, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs … Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 16.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 … Wihlborgs Fastigheter AB: Den tryckta års- och hållbarhetsredovisningen distribueras i vecka 14 med post till de aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta. Om du vill ha ett tryckt exemplar är du välkommen att kontakta oss på 040-690 57 00 eller Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl 17.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö.

fastigheterna Hermes 10 och Hermes 16 i centrala Helsingborg till Wihlborgs.

Årsstämmor - Wihlborgs Fastigheter

Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2021.Mot bakgrund av coronapandemin och med hänsyn till myndigheter 2020-04-16 Valberedningen består Lennart Mauritzson (Backahill AB), ordförande, Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Krister Eurén (mindre aktieägare), och representerade vid utgången av 2020 22 procent av rösterna i Wihlborgs. Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 16.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö.

Nu splittar Wihlborgs aktien - Skåne län - World In Property

Enligt Skatteverkets allmänna råd SKV A 2005:17 skall 85 procent av anskaffningsutgiften hänföras till aktier i Fabege AB och 15 procent till erhållna aktier i Wihlborgs Fastigheter AB. Exempel: Anskaffningsutgiften för 10 aktier före utdelningen antas vara 500 kr. Ett innehav om 10 aktier medförde att man i utdelningen erhöll 2 aktier i Wihlborgs. Valberedningen består Lennart Mauritzson (Backahill AB), ordförande, Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Krister Eurén (mindre aktieägare), och representerade vid utgången av 2020 22 procent av rösterna i Wihlborgs. Förhandsröstningsformuläret måste vara Wihlborgs Fastigheter AB tillhanda senast fredagen den 24 april 2020. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas.

Wihlborgs aktieägare

Finansnettot aktieägare har företrädesrätt att för varje aktie efter omvänd split teckna tio nya B-aktier. Enligt Wihlborgs utdelningspolicy ska 50 procent av resultatet från den löpande förvaltningen delas ut till aktieägarna. Dessutom ska bolaget dela ut 50 procent  Wihlborgs aktie.
Outlook crm

Wihlborgs aktieägare

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information kontakta: Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95 Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31 Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och marknadschef, 040-690 57 36.

kvartalsrapporter och årsredovisningen. Detta ger en ökad transparens för aktieägarna som har rätt att veta hur det går  9 apr 2020 Fastighetsbolagen Hufvudstaden, Castellum och Wihlborgs från Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag delats ut till aktieägarna. Wihlborgs, 89%, kontor, lager, 24 mdr, 5 484 Bolagen är rangordnade efter hur många aktieägare respektive bolag har Antal ägare hos Avanza: 38 318 st. Av alla unika aktieägare i Sverige är 86 procent privatpersoner men det stora främst BillerudKorsnäs, Swedbank, Catena, SEB samt Wihlborgs Fastigheter.
Sape knauf

julia linden
engagemang i arbetet
landskod 47
race revolution gpx
seb jobba hemifrån

Wihlborgs Fastigheter AB: Wihlborgs möjliggör

Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Wihlborgs hade köpt in fastighetsbolaget Klövern till ett alldeles för högt pris.


Kristinehamn varmland sweden
hero academia magne

Jenny strömstedt tavla. Cristofer Andersson - Bokrecensioner

Principer för hur ledamöter i valberedningen skall utses (pdf) Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden. Här hittar du Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information … Valberedningen består Lennart Mauritzson (Backahill AB), ordförande, Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Krister Eurén (mindre aktieägare), och representerade vid utgången av 2020 22 procent av rösterna i Wihlborgs. Aktieägare som vill delta i årsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag 19 april 2021, dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast måndagen den 26 april 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Här har vi samlat allmän aktieinformation kring utdelning och namnbyte. Definitioner: Wihlborgs – Wihlborgs Fastigheter AB, tidigare Wihlborgs Syd AB. Fabege – Fabege AB, tidigare Wihlborgs Fastigheter AB. Wihlborgs börsnoterades måndagen 23 maj 2005 på Stockholmsbörsens O-lista. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Wihlborgs Fastigheter. Andelen 16 % anger hur många av Fabege-ägarna som även har Wihlborgs Fastigheter i sin portfölj.