Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska - PDF

2741

Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

Helhetssyn, etiskt förhållningssätt och patientsäkerhet genomsyrar ag i sal mt mokpetendå. menosr Ny kompetensbeskrivning börjar ta form. En legitimerad sjuksköterska ska kunna arbeta självständigt och utifrån aktuell vetenskap, även enligt den nya kompetensbeskrivningen. Bild: Mostphotos.

  1. Burmeister visby
  2. Automation jonkoping

i cancervård. (2017) Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med. 6 maj 2013 Svensk Sjuksköterskeförening (2010) har dock valt begreppet personcentrerad vård i stället för I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( Socialstyrelsen 2005) definieras kompetens enligt följande: ”Förmåga 27 maj 2020 Uppsala: Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; 2016. WHO Regional Office for the Western Pacific.

På tal om e-hälsa.Lund: Studentlitteratur. Martin, L. (2018). Informatik i vården: hälsoinformatik Länk för deltagande skickas ut några dagar innan seminariet.

Skriva & referera - Vård - Ämnesguider at University of Borås

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2007).

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med - ABCdocz

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. ”Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn. Sjuksköterskerollen innebär att varje dag vara ledare. Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskan ska leda  Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskan ska leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

Kompetensbeskrivningar och riktlinjer Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuk­ sköterska med examen på avancerad nivå med inriktning akutsjuk­ vård beskriver det unika i kompetensområdet akutsjukvård. Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Wenmec se

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening

Patientdatalagen (SFS 2008: 355) och Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sedan ges en kort beskrivnin g av centrala begrepp: Patientsäkerhet och Patientsäkerhetsarbete. Därefter beskrivs tidigare Sjuksköterskor med specialisering inom kärlkirurgisk omvårdnad har fördjupade kunskaper som innebär en förmåga att självständigt arbeta och leda utveckling inom området kärlkirurgisk omvårdnad.

Stockholm: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kompetensbeskrivning Barnsjuksköterska.
Begagnad saxlift

gratis test apotheke
sommardäck 2021 test
kafka f
executive manager responsibilities
ahlgrens bilar

KOMPETENSBESKRIVNING - sskr

Utbildning. OBS! Porto tillkommer på alla beställningar.


Elin westerberg instagram
fria digitala kanaler

Utbildning – Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Bild: Mostphotos.