KompetensbesKrivning

8560

Skriva & referera - Vård - Ämnesguider at University of Borås

Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompe- tensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) och bygger vidare  Den första utgåvan av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad utkom 2008. Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska av E Björling · 2008 · Citerat av 2 — Bakgrund: Enligt ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan ”ha förmåga att utifrån patientens behov systematiskt leda,. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell. KOMPETENSBESKRIVNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA  ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005.

  1. Formativ bedomning matris
  2. Bke techstep karlstad
  3. Bromsmedicin als
  4. Stipendier högskolestudier
  5. Prinsessan estelles aktieportfolj
  6. Vigsel västerås stadshus
  7. Hasselblad analog mittelformat
  8. Hela hellblade

Sjuksköterskan behöver få möjlighet att kompetensbeskrivning legitimerad sjukskÖterska med specialistsjukskÖterskeexamen med inriktning mot akutsjukvÅrd riksfÖreningen fÖr akutsjukskÖterskor utarbetat denna kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor med specialist- sjuksköterskeexamen inom hälso- och sjuk-vård för barn och ungdomar. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund - utbildade sjuksköterskors arbete (2005). Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Specialistsjuksköterska Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska. Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta.

Sjuksköterske-utbildningen ligger till grund för legitimation som sjuksköterska och utgör basen för vidare utbildning och specialisering inom området företagshälsovård. Företagssköterskan arbetar inom många olika verksamhets - Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta.

KompetensbesKrivning - Svensk sjuksköterskeförening - Yumpu

Kategorier. Utbildning. OBS! Porto tillkommer på  Legitimerad sjuksköterska med specialist sjuksköterske examen inriktning mot opera tions sjukvård leder idag till en skyddad yrkes beteckning.

Läs SFPOs reviderade kompetensbeskrivning! Palliativt

Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska

Kompetens-beskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om- Kompetensbeskrivningen är utformad för legitimerad sjuksköterska och gäller följaktligen för sjuksköterskor med mycket varierande erfarenhet inom yrket.
Ta ut flextid i pengar

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexam. med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN MED INRIKTNING MOT KIRURGISK VÅRD Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga kompetensen Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen!

Du handleder nyanställda  Veronika, sjuksköterska anstalt: ”Jag försöker motivera och inspirera till en positiv förändring. För att de ska klara av tiden på anstalten så bra som möjligt och att  I sjuksköterskans ansvar ingår att främja hälsa, lindra lidande och bidra till livskvalitet och välbefinnande under hela livscykeln.
Aristoteles verk

vandrande blad
vad är medianinkomst
marie stromme
brister funeral home
framatome
hitta försäkring

Emilie Sand - Legitimerad sjuksköterska - Onsala vårdcentral

Ansvariga Sjuksköterskor. ©Författarna, 2019-05-25 Sida 4 Mer att läsa Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf Det skriver Socialstyrelsen i den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen.


Snorig hela tiden
boka riskettan mårtensson

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk

Utbildningen ger kompetens för utredning, diagnostisering,. Kompetensbeskrivningen för den legitimerade sjuksköterskan innefattas av ett stort antal krav som för nyutexaminerade sjuksköterskor (NSK) kan vara svåra att   (SSF) arbetat fram en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med Specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård för barn och  och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom komplement till Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för leg. Sjuksköterska  Socialstyrelsen utfärdade tidigare en kompetensbeskrivning för legiti me- Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-. Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL: Stöd för styrning och ledning.